Khi Jurgen Klopp không còn là bất khả xâm phạm ở Liverpool

Khi Jurgen Klopp không còn là bất khả xâm phạm ở Liverpool

Chẳng gì có thể bào chữa cho thất bại 0-1 của Liverpool trước một đối thủ đang chạy trốn vé xuống hạ