Bùi Tiến Dũng chính thức gia hạn hợp đồng với Viettel, hé lộ điều khoản quan trọng

Bùi Tiến Dũng chính thức gia hạn hợp đồng với Viettel, hé lộ điều khoản quan trọng

Bùi Tiến Dũng ký hợp đồng sau nhiều đồn đoán về tương lai. Việc ký kết diễn ra sát thời điểm hợp đồn