Vợ chồng Casillas ly thân

Vợ chồng Casillas ly thân

Tờ Readings cũng đưa thông tin tương tự, đồng thời khẳng định Casillas và Carbonero không còn chung