Câu chuyện truyền cảm hứng của 2 chàng Việt kiều Đặng Văn Lâm và Adriano Schmidt

Câu chuyện truyền cảm hứng của 2 chàng Việt kiều Đặng Văn Lâm và Adriano Schmidt

Đặng Văn Lâm là người mang trong mình câu chuyện có thể tạo nên nguồn cảm hứng: về Việt Nam năm 17 t