Điểm mặt 6 cầu thủ quá tuổi của U23 Việt Nam và U23 Thái Lan

Điểm mặt 6 cầu thủ quá tuổi của U23 Việt Nam và U23 Thái Lan

SEA Games 31 là kỳ đại hội vô cùng đặc biệt bởi Việt Nam là quốc gia đăng cai tổ chức. Chỉ tiêu huy