Đã đến lúc coi Ronaldo và Messi như những cầu thủ bình thường

Đã đến lúc coi Ronaldo và Messi như những cầu thủ bình thường

Khái niệm siêu sao được dành cho Cristiano Ronaldo và Lionel Messi nhờ nh