HLV Nguyễn Đức Thắng chào đón 10 cầu thủ trẻ gia nhập đội Bình Định

HLV Nguyễn Đức Thắng chào đón 10 cầu thủ trẻ gia nhập đội Bình Định

Trong số 10 cầu thủ trẻ này có 1 người sinh năm 1999, 3 người sinh năm 2001, còn lại đều sinh năm 20