Mourinho: ‘Mai tập lúc 12h’

Mourinho: ‘Mai tập lúc 12h’

“Mai vẫn tập, nhưng từ 12h trưa”, Mourinho viết, kèm bức hình ông đứng một mình trên sân Linzer, Áo,