HLV Park Hang-seo sắp đàm phán hợp đồng mới với VFF

HLV Park Hang-seo sắp đàm phán hợp đồng mới với VFF

Hợp đồng hiện tại của HLV Park Hang-seo và VFF có thời hạn đến ngày 31/1/2022. Theo luật, từ ngày 1/