U17 Việt Nam tăng cường tập luyện, chuẩn bị đối đầu U16 Frankfurt

U17 Việt Nam tăng cường tập luyện, chuẩn bị đối đầu U16 Frankfurt

Trong buổi sáng ngày tập huấn thứ hai, huấn luyện viên Nicolai Adam tiếp tục hướng dẫn chuyên sâu ch