không được tôn trọng

không được tôn trọng

Neymar nn tn trọng đối thủ hơn…【không được tôn trọng】:Đó là lời khuyên bất ngờ của “hung thần” Yas