Premier League 2022-2023 và các giải đấu khác khi nào khởi tranh?

Premier League 2022-2023 và các giải đấu khác khi nào khởi tranh?

Do thời tiết nắng nóng ở Qatar nên World Cup 2022 tổ chức vào cuối năm thay vì tháng 6 và tháng 7 nh