ĐKVĐ Lewis Hamilton phản đối kế hoạch kéo dài giải đấu F1 tại Việt Nam

ĐKVĐ Lewis Hamilton phản đối kế hoạch kéo dài giải đấu F1 tại Việt Nam

Vào năm 2020, chặng đua tại Việt Nam sẽ chính thức đi vào hoạt động. Thông tin này đã đượcCEO của F1