Cristiano Ronaldo!Manchester United vs Newcastle: B Fisangqiao Town Central Field Links thay thế điểm số trực tiếp hoàn chỉnh

Cristiano Ronaldo!Manchester United vs Newcastle: B Fisangqiao Town Hàng tiền vệ Linkon thay thế [Skor Terlengkap trực tiếp]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 11 tháng 9: Thời gian Bắc Kinh vào ngày 11 tháng 9 (Thứ Bảy)Thời gian (lúc 15:00 ngày 11 tháng 9, giờ địa phương ở Anh