mk14

mk14

MK14 EBR – con quái vật thực sự trong Air Drop【mk14】:Tại sao MK14 EBR lại được coi là vũ khí tuyệt v