Bại tướng 19 năm của bóng bàn Việt Nam: “Các bạn rất mạnh và khéo léo”

Bại tướng 19 năm của bóng bàn Việt Nam: “Các bạn rất mạnh và khéo léo”

Không nhiều người để ý đến cái tên Phakpoom Sanguansin khi SEA Games 31 khởi tranh. Phải đến ngày th