Thương vụ chuyển nhượng “người hùng World Cup” Nguyễn Thị Mỹ Anh chưa có hồi kết

Thương vụ chuyển nhượng “người hùng World Cup” Nguyễn Thị Mỹ Anh chưa có hồi kết

Trong công văn của Trung tâm TDTT Thống Nhất nếu rõ: “Hợp đồng lao động giữa Trung tâm TDTT Thống Nh