Quang Hải bất ngờ thả tim ảnh Nhật Lê ngay ngày đầu năm mới, phớt lờ ảnh của cô chủ tiệm nail

Quang Hải bất ngờ thả tim ảnh Nhật Lê ngay ngày đầu năm mới, phớt lờ ảnh của cô chủ tiệm nail

Từ sau khi Quang Hải và Nhật Lê chia tay hồi tháng 8 năm 2019, cầu thủ người Đông Anh, Hà Nội gần nh