Trước Đan Mạch, phẩm chất của Gareth Bale cần được thể hiện

Trước Đan Mạch, phẩm chất của Gareth Bale cần được thể hiện

Siêu sao mang áo số 11 cần phải phát huy năng lực vốn có của mình để giúp Xứ Wales bước tiếp vào vòn