Quảng Nam muốn mượn Phí Minh Long nhưng Hà Nội FC không đồng ý vì… Bùi Tiến Dũng

Quảng Nam muốn mượn Phí Minh Long nhưng Hà Nội FC không đồng ý vì… Bùi Tiến Dũng

Câu chuyện về hiện tại và tương lai của Phí Minh Long lại được người hâm mộ bàn tán khi hình ảnh anh