Trải qua 9 tháng hôn mê, fan nữ hồi tỉnh thần kỳ sau khi nghe giọng của “Hoàng tử thành Rome” Totti

Trải qua 9 tháng hôn mê, fan nữ hồi tỉnh thần kỳ sau khi nghe giọng của “Hoàng tử thành Rome” Totti

Ilenia Matili, 19 tuổi, là một fan cứng của CLB Roma. Dù khi lớn lên, cô đầu quân cho đội trẻ của CL