Gerrard phạt cầu thủ 240 USD mỗi phút đi muộn

Gerrard phạt cầu thủ 240 USD mỗi phút đi muộn

AnhPhạt tiền cho mỗi phút đi muộn của cầu thủ là một trong nhiều hình phạt HLV Steven Gerrard đang á