than phiền

than phiền

Đến lượt ng Park than phiền thể lực cầu thủ Việt Nam【than phiền】:Sau tất cả các đời thầy ngoại đến V