thế vận hội

IOC: Công tác chuẩn bị cho Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022 đang tiến triển thuận lợi【thế vận hội】