Eriksen tiết lộ từng 3 lần từ chối gia nhập MU

Eriksen tiết lộ từng 3 lần từ chối gia nhập MU

Christian Eriksen thừa nhận, anh đã 3 lần bỏ qua đề nghị chuyển sang MU trong quá khứ, trước khi đầu