CLB Pau FC mà Quang Hải sắp đầu quân, trả lương cho cầu thủ như thế nào?

CLB Pau FC mà Quang Hải sắp đầu quân, trả lương cho cầu thủ như thế nào?

Mức lương của Quang Hải chưa được tiết lộ và anh còn phải kiểm tra y tế trước khi chính thức trở thà