Huấn luyện viên U23 Thái Lan muốn thắng U23 Hàn Quốc

Huấn luyện viên U23 Thái Lan muốn thắng U23 Hàn Quốc

U23 Thái Lan nắm quyền tự quyết trong tay khi chỉ cần một kết quả từ hoà đến thắng trước U23 Hàn Quố