Tân giám đốc kỹ thuật FAM muốn đưa bóng đá Malaysia thoát khỏi "vũng lầy"

Tân giám đốc kỹ thuật FAM muốn đưa bóng đá Malaysia thoát khỏi "vũng lầy"

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã bổ nhiệm ông Scott O’Donell làm tân giám đốc kỹ thuật.